9 300 000
145 312 ₽/м²
3х комн | 64 м² | 2/5 этаж
Горького
8 650 000
163 207 ₽/м²
2х комн | 55 м² | 13/16 этаж
Анапское шоссе
8 950 000
162 727 ₽/м²
2х комн | 55 м² | 9/13 этаж
Крестьянская
10 600 000
172 357 ₽/м²
2х комн | 61,5 м² | 12/18 этаж
Супсехское шоссе
11 500 000
202 108 ₽/м²
2х комн | 57 м² | 4/9 этаж
Таманская
11 800 000
163 888 ₽/м²
2х комн | 72 м² | 3/9 этаж
Крымская
11 400 000
211 111 ₽/м²
2х комн | 54 м² | 6/9 этаж
Крылова
9 700 000
138 571 ₽/м²
2х комн | 70 м² | 10/11 этаж
Новороссийская
12 900 000
176 712 ₽/м²
2х комн | 73 м² | 3/7 этаж
Лермонтова
8 200 000
130 158 ₽/м²
2х комн | 63 м² | 5/12 этаж
Объездная
8 500 000
123 183 ₽/м²
2х комн | 69 м² | 4/7 этаж
Крымская
7 500 000
120 967 ₽/м²
2х комн | 62 м² | 4/4 этаж
пер.Безымянный
14 900 000
227 334 ₽/м²
2х комн | 65,6 м² | 5/16 этаж
Адмирала Пустошкина
10 800 000
142 105 ₽/м²
2х комн | 76 м² | 2/17 этаж
Краснодарская
7 700 000
2х комн | 60 м² | 3/3 этаж
Маяковского
7 000 000
155 701 ₽/м²
2х комн | 45,6 м² | 5/18 этаж
12 мкр 36А
9 650 000
177 716 ₽/м²
2х комн | 54,3 м² | 6/9 этаж
Крылова
9 200 000
171 641 ₽/м²
2х комн | 53,6 м² | 9/9 этаж
Крылова
7 450 000
119 200 ₽/м²
евро-трех | 62,5 м² | 3/16 этаж
Анапское шоссе
9 300 000
171 270 ₽/м²
2х комн | 54,3 м² | 8/9 этаж
Крылова
10 200 000
152 238 ₽/м²
евро 3-х комн | 67 м² | 9/18 этаж
Супсехское шоссе
7 200 000
138 461 ₽/м²
2х комн | 52 м² | 15/16 этаж
Анапское шоссе
49 600 000
409 917 ₽/м²
евро-трехкомнатная | 121 м² | 3/5 этаж
Проспект Революции
10 200 000
185 454 ₽/м²
2х комн | 55 м² | 2/9 этаж
Краснозеленых
13 500 000
103 846 ₽/м²
евро-трехкомнтная | 130 м² | 10/10 этаж
Крымская
9 700 000
132 876 ₽/м²
2х комн | 73 м² | 9/14 этаж
Омелькова 93
8 300 000
136 963 ₽/м²
2х комн | 60,6 м² | 4/4 этаж
Толстого
4 400 000
98 876 ₽/м²
2х комн | 44,5 м² | 1/3 этаж
п.Джигинка
5 300 000
170 967 ₽/м²
2х комн | 31 м² | 2/5 этаж
Чистая 37
7 200 000
107 103 ₽/м²
2х комн | 67,1 м² | 1/9 этаж
Ленина 175
9 900 000
173 076 ₽/м²
2х комн | 57,2 м² | 6/16 этаж
Ленина 241
9 300 000
100 000 ₽/м²
Квартира на земле | 93 м² | 1/1 этаж
п.Цибанобалка
8 550 000
171 000 ₽/м²
2х комн | 50 м² | 5/13 этаж
Крестьянская 27
9 500 000
57,2 ₽/м²
2х комн | 59,4 м² | 8/16 этаж
Ленина
12 000 000
214 285 ₽/м²
2х комн | 56 м² | 2/9 этаж
Крылова
16 000 000
228 571 ₽/м²
2х комн | 70 м² | 10/16 этаж
Супсехское шоссе 4
6 300 000
143 181 ₽/м²
2х комн | 45 м² | 5/5 этаж
12 мкр
6 100 000
138 636 ₽/м²
2х комн | 44 м² | 2/2 этаж
Толстого 60
8 450 000
149 090 ₽/м²
2х комн | 55 м² | 3/9 этаж
Ивана Голубца
12 300 000
2к Квартира в жк “Аванта” | 51.5 м² | 2/9 этаж
Анапа, Крылова 13к2
9 300 000
155 000 ₽/м²
2х комн | 60 м² | 10/18 этаж
Супсехское шоссе 39
10 200 000
175 862 ₽/м²
2х комн | 58 м² | 13/14 этаж
Супсехское шоссе 47
11 000 000
137 500 ₽/м²
евро-3х комн | 80 м² | 6/12 этаж
Объездная 39
9 600 000
156 606 ₽/м²
2х комн | 61,3 м² | 7/9 этаж
Крылова 13
10 800 000
170000 ₽/м²
2х комн | 61,5 м² | 12/18 этаж
Супсехское шоссе 39
9 500 000
185 185 ₽/м²
2х комн | 51,3 м² | 1/3 этаж
Сукко
9 300 000
151 712 ₽/м²
2х комн | 61.3 м² | 4/9 этаж
Крылова 13
9 300 000
171 270 ₽/м²
2х комн | 54,6 м² | 3/9 этаж
Крылова
5 750 000
109 608 ₽/м²
2х комн | 51 м² | 1/3 этаж
п.Супсех
8 100 000
152 830 ₽/м²
2х комн | 53 м² | 8/16 этаж
Анапское шоссе 30
9 300 000
158 703 ₽/м²
2х комн | 58,6 м² | 4/9 этаж
Крылова
10 500 000
184 210 ₽/м²
2х комн | 57 м² | 5/9 этаж
Черноморская
12 300 000
198 387 ₽/м²
2-х комн | 62 м² | 7/9 этаж
Краснодарская
10 500 000
186 274 ₽/м²
2х комн | 51 м² | 3/13 этаж
Крестьянская
8 300 000
172 916 ₽/м²
2х комн | 48 м² | 3/4 этаж
Кати Соловьяновой
8 500 000
163 461 ₽/м²
2х комн | 52 м² | 1/9 этаж
Крылова 13
8200000
122000 ₽/м²
2х комн | 67 м² | 7/10 этаж
Лазурная 16
14 600 000
224 615 ₽/м²
2х комн | 65 м² | 15/16 этаж
Верхняя дорога 151
7 200 000
113 564 ₽/м²
2х комн | 63.4 м² | 3/3 этаж
Солнечная 38
6 800 000
118 881 ₽/м²
2х комн | 57,5 м² | 1/3 этаж
Солнечная 38
8 100 000
152 830 ₽/м²
2х комн | 53 м² | 8/16 этаж
Анапское шоссе 32
6 700 000
155 813 ₽/м²
2х комн | 43 м² | 12/13 этаж
Крестьянская 27
6 450 000
174 000 ₽/м²
2х комн | 37 м² | 8/8 этаж
Мирная 29
7 700 000
127 483 ₽/м²
2х комн | 60,4 м² | 12/16 этаж
Адмирала Пустошкина 22
8 300 000
138 333 ₽/м²
2х комн | 60 м² | 8/9 этаж
Ленинградская 81
8 200 000
149 090 ₽/м²
2х комн | 55 м² | 1/9 этаж
Терская 184
9000000
170 588 ₽/м²
2х комн | 51 м² | 6/16 этаж
Ленина 185А
6 200 000
103 333 ₽/м²
2х комн | 60 м² | 6/8 этаж
Белорусский проезд
17 000 000
166 666 ₽/м²
2х комн | 102 м² | 3/10 этаж
Таманская 24
14 700 000
245 000 ₽/м²
2х комн | 60 м² | 4/9 этаж
Крылова 13
7900000
151000 ₽/м²
евро-2х | 52 м² | 2/9 этаж
Новороссийская 265
6 200 000
142 528 ₽/м²
2х комн | 43,5 м² | 2/4 этаж
Горького 56
8 000 000
190 476 ₽/м²
2х комн | 42 м² | 8/14 этаж
Владимирская 142
8 800 000
132 930 ₽/м²
2х комн | 66,2 м² | 12/19 этаж
Толстого 130
8 000 000
120 846 ₽/м²
2х комн | 66,4 м² | 7/8 этаж
Спортивная
14 500 000
241 666 ₽/м²
2х комн | 60 м² | 6/9 этаж
Крылова 13
13700000
220000 ₽/м²
2х комн | 62 м² | 7/7 этаж
Пионерский проспект 100В
16 500 000
232 394 ₽/м²
2х комн | 71 м² | 3/4 этаж
Поликарпова 2
9 800 000
155 555 ₽/м²
2х комн | 63 м² | 14/16 этаж
Адмирала Пустошкина 14
7 700 000
127 275 ₽/м²
2х комн | 60,5 м² | 8/16 этаж
Ленина 237
9 000 000
147 540 ₽/м²
евро 3-х комн | 61 м² | 7/18 этаж
Супсехское шоссе 39
4 300 000
102 380 ₽/м²
2х комн | 42 м² | 8/9 этаж
Сукко, ул.Желанная
14 000 000
254 545 ₽/м²
2х комн | 55 м² | 5/9 этаж
Крылова 13
8 000 000
145 454 ₽/м²
2х комн | 55 м² | 3/5 этаж
Лермонтова
7 650 000
129 661 ₽/м²
2х комн | 59 м² | 7/9 этаж
12 мкр 41
16 000 000
219 178 ₽/м²
2х комн | 73 м² | 5/10 этаж
Владимирская 55
8990000
157 168 ₽/м²
2х комн | 54 м² | 9/9 этаж
Крылова 13
6 700 000
150 000 ₽/м²
2х комн | 42 м² | 1/12 этаж
Шевченко 288б
12 000 000
2х комн | 74,7 м² | 3/9 этаж
Владимирская 120
11 300 000
168 658 ₽/м²
евро 3-х комн | 67 м² | 8/18 этаж
Супсехское шоссе 39
12 500 000
201 754 ₽/м²
2х комн | 57 м² | 2/6 этаж
Терская 219
13 400 000
223 333 ₽/м²
2х комн | 60 м² | 2/4 этаж
Пионерский проспект 259И
8 100 000
142 452 ₽/м²
2х комн | 53 м² | 3/16 этаж
Анапское шоссе 32
8 200 000
100 000 ₽/м²
2х комн | 82 м² | 6/7 этаж
Маяковского 167Б
6 295 000
121 057 ₽/м²
2х комн | 52 м² | 3/13 этаж
Крестьянская 27
7 200 000
112 500 ₽/м²
2х комн | 64 м² | 4/4 этаж
Солнечная 54
12 700 000
173 972 ₽/м²
евро 3-х комн | 73 м² | 3/7 этаж
Лермонтова 116
9 000 000
173 000 ₽/м²
2х комн | 52 м² | 4/4 этаж
Пионерский проспект
6 900 000
106 153 ₽/м²
2х комн | 65 м² | 4/5 этаж
Ленина 143
7 980 000
150 566 ₽/м²
2х комн | 53 м² | 3/16 этаж
Анапское шоссе 32
8 850 000
125 935 ₽/м²
2х комн | 51,7 м² | 11/16 этаж
Анапское шоссе 32
8 700 000
145 000 ₽/м²
2х комн | 60 м² | 2/20 этаж
Анапское шоссе 24
8 000 000
124 610 ₽/м²
2х комн | 64,2 м² | 3/14 этаж
Супсехское шоссе 47
9 267 929
163 167 ₽/м²
2х комн | 58,64 м² | 3/8 этаж
Мирная
20 000
- ₽/м²
Аренда евро-двушка . | - м² | 1/9 этаж
ул. Таманская д 121
20 000
- ₽/м²
Аренда 2-х ком. квартира. | 50 м² | 1/9 этаж
ул. Крымская д190
10700000
136 667 ₽/м²
2 ком. квартира | 90 м² | 1/9 этаж
ул. Лазурная д16
10 400 000
153 619 ₽/м²
2 ком. квартира | 67,7 м² | 3/14 этаж
ул. Владимирская д 150
4 500 000
90 000 ₽/м²
2 ком. квартира | 50 м² | 1/3 этаж
п. Цибанобалка
7 500 000
111 940 ₽/м²
2 ком. квартира | 67 м² | 6/16 этаж
ул. Ленина д 233
6 800 000
106 250 ₽/м²
2 ком. квартира | 64 м² | 3/16 этаж
ул. Адмирала Пустошкина д 22
10 500 000
175 000 ₽/м²
2 ком. квартира | 60 м² | 1/3 этаж
ул. Пионерский проспект д 259 И
9 700 000
138 571 ₽/м²
2 ком. квартира | 70 м² | 5/13 этаж
ул Парковая д 60к1
14 500 000
216000 ₽/м²
2 ком. квартира | 67 м² | 3/7 этаж
ул. Пионерский проспект
8 500 000
120 000 ₽/м²
2 ком.квартира | 72 м² | 3/14 этаж
ул Парковая д61
8 500 000
157 407 ₽/м²
2 ком.квартира | 54 м² | 3/4 этаж
г.Анапа ул Стахановская
50 000
- ₽/м²
Аренда 2 ком.квартира | 63 м² | 2/8 этаж
г.Анапа ул Мирная д 29
8 100 000
155 172 ₽/м²
2 ком.квартира | 53 м² | 4/16 этаж
г.Анапа ул. Анапское шоссе д 30
6900000
132692 ₽/м²
2 ком. квартира | 52 м² | 10/16 этаж
г. Анапа ул. Анапское шоссе д 32 к4

Оставьте заявку

на бесплатный подбор недвижимости с нашими специалистами
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.